Vysoké Tatry: Východná Žeruchová veža - Cez knihu V. UIAA

Východní Žeruchová věž (2080), jižní stěna.

Kromě štandů jsou tu i postupové nýty. Četli jsme o této cestě mnoho. Takže zkrátka tatranská klasika, kterou jsme si museli dát. Po třech délkách se dá slanit nebo se dá dolézt na hřeben - ještě asi tři další délky už lehkým tereném a je nutné si tyto délky už sám dojitit.

Dolů jsme slaňovali na pětkrát žlebem - byly tu staré skoby a smyčky.