Krásavice Veľkej Fatry - Tlstá a Ostrá

Krásavice Veľkej Fatry - Tlstá a Ostrá 21.9.2019 (17km)

Tlstá (1 373,3 m n. m.) je výrazný vrch na západnej strane Veľkej Fatry. Spolu s Ostrou (1 263 m n. m.) tvorí výraznú dominantu horného Turca. Hranica lesa prebieha pod jej vrcholom, preto má vrcholová časť formu lúk s občasnými bralami. Ako už jej samotný názov napovedá, vrchol nie je ostrý, ale postupne sa zvažujúci. Je z neho rozhľad na celú Turčiansku kotlinu.

Ostrá (1 263 m n. m.) je výrazný vrch na západnej strane Veľkej Fatry, v podcelku Bralná Fatra. Má dva vrcholy, z ktorých iba na východný vedie značkovaný chodník. Zo sedla medzi vrcholmi sa dá po spevnenom neznačkovanom chodníku vyjsť na západný vrchol. Je z neho rozhľad na celú Turčiansku kotlinu.