Slovenský raj: Prírodné krásy na dosah ruky

VIDEO: Hlboké rokliny, skalné brala, vodopády - obrovská členitosť terénu s komplexom ihličnatých a listnatých lesov na pôvodnej súvislej, eróziou rozbrázdenej plošine - to je územie, ktoré v dvadsiatych rokoch tohto storočia dostalo názov - Slovensky raj.