Pustý hrad

Zrúcanina Pustého hradu leží v lesnatom najvýchodnejšom výbežku Štiavnických vrchov nad sútokom Hrona a Slatiny, len dva kilometre na juhozápad od mesta Zvolen.

Históriu hradu, ktorý je so svojou rozlo­hou 7,6 ha najväčším v strednej Európe, zahaľujú mnohé legendy... Známa je povesť o krutom kastelánovi Zuzorovi, ktorý sa zaľúbil do krás­nej dcéry chudobného rybára. Dievča ho však odmietalo, a preto Zuzor prikázal sluhom, aby priviedli na hrad jeho otca. Vedel, že dievča nechce zameniť chudobnú chalupu za prepychové komnaty len kvôli nemu. Starý rybár sa však dal prikovať ku skale. Rozzúrený kastelán zmárnil dievčinu a napokon aj sám seba. Povráva sa, že každý rok sa tu zjavuje starec i so svojou dcérou. Kam krásavica vkročí, všade rozkvitnú konvalinky. A nao­zaj. Každú jar sú lúky okolo hradu samá konvalinka a rozváňajú široko - ďaleko. Pustý hrad bol postavený na pravekom hradisku z mladšej doby bronzovej. V roku 1234 pribudli hradby veľkého opevnenia, ktoré začle­nili do svojho obvodu i pôvodný hrad.

Svoj zenit zo stavebnej, ale i mocenskej stránky dosahoval Pustý hrad v období prvej polovice 14. storočia, keď ho spravoval legendárny rytier Donč. V 15. storočí hrad obsadili vojská Jána Jiskru z Brandýsa, a vtedy vyhorel. Neskôr hradný kopec predsta­voval strategický bod, ktorý chránila posádka valónskych žoldnierov pred tureckými nájazdmi.

Zo Zvolena po modrej ceste

V deväťdesiatych rokoch navštívilo Pustý hrad za účelom výskumu viac ako tisíc študentov vysokých škôl, a tak desaťročie výskumných prác prinieslo veľké množstvo rôznorodých archeologických nálezov bielej keramiky, kostených nástrojov a odevných šperkov, z ktorých časť už obohatila zámockú expozíciu venovanú histórii Zvolena. Veľká návštevnosť tejto kul­túrnej pamiatky dala podnet na vyčlenenie prímestského lesoparku.

Výborným nápadom bolo vybudovanie náučného chodníka, ktorý na desiatich informačných tabuliach oboznamuje turistov s výsledkami príro­dovedných a historicko-archeologických výskumov. Trasa chodníka je dlhá 6,4 km. Pri pomalom tempe ju môžete prejsť za 3 - 4 hodiny pri pre­výšení 271 metrov. Na Pustý hrad sa dostanete zo železničnej stanice Zvolen podľa modrého značenia. Vytvorenie krajinnej zóny lesoparku na princí­pe zladenosti prírody so zvyškami najstaršej profánnej architektúry je obohatením a zároveň ochranou nášho národného kultúrneho dedičstva. Postupne odkrývané a konzervované hradné ruiny v prostredí lesoparku sa stali vyhľadávaným miestom oddychu.