Slovensko nie je Slovinsko a Slovinsko nie je Slovensko

Dve malé európske krajiny, Slovensko a Slovinsko, majú toho veľa spoločného – viac ako ¾ názvu, 90 % vlajky, slovanské korene, úspešných vodnoslalomárskych šampiónov. Spája ich tiež všeobecne známy fakt, že si ich politickí predstavitelia, turisti, organizácie či zväzy pravidelne mýlia.

Športovci tieto zámeny ťažko znášajú

Najmä keď im na stupienkoch víťazov zahrajú nesprávnu hymnu alebo vyvesia vlajku inej krajiny. Aj preto sa slovenský kajakár Jakub Grigar a slovinský kajakár Peter Kauzer rozhodli natočiť spoločné edukačné video. Aby si ich rodné krajiny, ale aj ich dvoch, už svet konečne prestal mýliť.