Neverte mapám! Mapy skresľujú podobu sveta

Existuje viacero typov máp, ktoré už po stáročia pomáhajú ľudstvu spraviť si lepšiu predstavu o svete. Samozrejme, nemožno ich vnímať ako presné či dokonalé zobrazenie reality, čo si nie každý uvedomuje. Každá mapa do určitej miery skresľuje podobu sveta, čo sa násobí zmenšovaním mierky mapy. Práve pri prepise mapy z trojrozmerného do dvojrozmerného priestoru dochádza k trom rôznym typom skreslenia. Skresľujú sa buď dĺžky, uhly alebo plochy v mape. Tvorca mapy si tak musí vybrať, za akým účelom mapu tvorí a podľa toho neskresliť niektoré z týchto prvkov. Takéto skreslenie je vidieť napríklad aj v prípade Mercatorovho zobrazenia.

Mercatorove zobrazenie

Hlavný dôvod nepresnosti tkvie v celkom logickom odôvodnení – kým naša Zem je trojrozmerná, na mape je svet zobrazený dvojrozmerne. Flámsky kartograf a matematik Gerhard Mercator preto navrhol riešenie, ako taký obrovský svet zobraziť na neveľkej mape. Mercator, ktorý vytváral spočiatku guľaté glóbusy chcel neskôr preniesť podobu sveta na plochý list papiera, kde však vznikli príliš veľké voľné miesta v blízkosti pólov – problém vyriešil natiahnutím severného a južného bodu našej zemegule. A tak v roku 1569 zhotovil spôsob zobrazenia, ktorý nesie jeho meno, teda Mercatorovo zobrazenie.

Problémy s veľkosťami štátov

Používa sa najmä na námorných a leteckých navigačných mapách, kde sa toto zobrazenie javí ako perfektná pomôcka. Avšak problém nastáva v prípade, že by ste túto mapu vnímali ako zobrazenie reálnej podoby sveta. Mercatorovo zobrazenie je vhodné pre navigáciu práve preto, lebo neskresľuje uhly. Tým pádom sa dráha lode alebo lietadla idúceho rovno javí na takýchto mapách ako priamka. Na druhej strane však táto projekcia skresľuje plochy. Skreslenie je nulové na rovníku a zväčšuje sa až k nekonečnu smerom k pólom. Z toho vyplývajú problémy s veľkosťami štátov, ktoré sa nachádzajú v rozličnej vzdialenosti od rovníka.

Mercatorovo zobrazenie vzbudilo aj nejedno rozhorčenie

Pretože vytváral v niektorých ľuďoch dojem nadradenosti niektorých krajín a, naopak, podradenosti ostatných – čo neraz slúžilo aj pri propagande. Tento problém do istej miery podporil nástup počítačov, resp. internetu. Predtým bolo zaužívané zobrazenie sveta ako elipsoidy, resp. kruhu, kde bolo skreslenie k pólom zmenšené.

Pre zobrazenie na monitor sa však väčšmi hodí Mercatorovo zobrazenie s natiahnutím pólov, pretože sa zobrazuje na obdĺžnikovú plochu monitora tak na rovníku, ako aj na póloch. Tak je to aj v prípade google maps, populárnou a dostupnou mapou.

Na mape s Mercatorovym zobrazením sa tak javí napríklad Grónsko oveľa väčšie, než v skutočnosti je, alebo Spojené štáty americké sa pri porovnaní s Austráliou zdajú veľkosťou takmer identické.

TIP: Skúste interaktívnu mapu https://thetruesize.com/

A tak je to v prípade mnohých iných krajín, poďme sa na ne pozrieť bližšie v galérii:

Rusko už nevyzerá na rovníku ako obrovský medveď.

rusko

Ak by bolo Rumunsko ostrovom v Severnom ľadovom oceáne...

rumunsko

Austrália je väčšia, než si myslíte – pokrýva takmer celú Európu.

australia

Keby bola Brazília v Ázii, vyzerala by obrovská.

brazilia

Indonézia by bola rozprestrená po celom Rusku.

indonezia

Grónsko sa nezdá také veľké v porovnaní so Spojenými štátmi a Brazíliou.

grenland

Keď premiestnite Kanadu do Južnej Ameriky.

kanada

Čína umiestnená na vrchol Ruska.

cina

Zdroj: https://www.boredpanda.com/, odborná konzultácia Boris Ješko