Dobre ukryté Slovensko 8: Dedinka Horný Tisovník

Dedinka Horný Tisovník (okres Detva, 195 obyvateľov) leží v údolí riečky Tisovník v susedstve vojenského obvodu Lešť a je obklopená pohoriami Javorie a Ostrôžky. Územie obce sa skladá z dvoch katastrov Horný a Dolný Tisovník. Prevažnú časť plochy zaberajú lesy.

Obec vznikla v 15. storočí, založil ju rod Balašovcov. Obyvatelia sa zaoberali spracovaním bukového dreva, poľnohospodárstvom, povozníctvom, obchodom s obilím, chovom dobytka a oviec. Z remesiel sa uchytilo ľudové kamenárstvo. V 19. storočí tu fungovala sklárska huta aj pivovar. Pre Tisovníky sú typické sochorové studne a pozoruhodné kamenné tabuľové náhrobníky s reliéfnym polychrómovaným dekorom z prelomu 19. – 20. storočia, ktoré obec niekoľko rokov zachraňuje a ktoré určite stoja za návštevu (viac ich je na cintoríne v Hornom Tisovníku) (podľa www.hornytisovnik.eu).