Dobre ukryté Slovensko 22.: Jalšovík

Dedinka Jalšovík (184 obyvateľov, okres Krupina)  leží na Krupinskej výšine v plytkej dolinke potoka Jalšovík, cca 8 km juhovýchodne od okresného mesta. Pozostáva z Horného a Dolného Jalšovíka, ktoré boli zlúčené do jednej obce v r. 1902. Obe obce kedysi patrili panstvu Bzovík Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. V oboch obciach sa nachádzajú kaplnky.