Dobre ukryté Slovensko 15.: Kašova Lehôtka

Kašova Lehôtka je miestna časť dedinky Tŕnie (okres Zvolen, 424 obyvateľov), leží na juhovýchodných svahoch Kremnických vrchov, asi 1,5 km severne od Tŕnia. Vznikla už v 13. storočí. Meno dostala pravdepodobne od jedného bohatšieho občana – Kašu, ktorý si takýto názov vynútil u obyvateľov obce.

V čase protireformácie počet obyvateľov vzrástol prisťahovaním sa niekoľkých evanjelických rodín z Budče, ktoré utiekli a v obci sa potom natrvalo usadili. Až do roku 1848 patrila rodu Forgáchovcov, a potom Dobronivskému panstvu. Obyvateľstvo sa zamestnávalo hlavne spracovaním dreva v okolitých lesoch.

Počas vojny bola osada vypálená. Do roku 1948 bola samostatnou obcou. Zachovala sa tu drevená zvonička s 2 zvonmi (jeden je zo 17. stor.), ako aj niekoľko tradičných ľudových domov s hospodárskymi stavbami, využívané hlavne na rekreačné účely. (podľa www.trnie.sk)